Kontakt Postavi kao početnu stranicu Dodaj nas pod Favorites stranice! Katedra Čakavskoga sabora Modruše
Katedra Čakavskoga sabora Modruše
 
 
   :: Zaključak
   :: Literatura


   Autor cjelokupne povijesti:
   Robert Stipetić , prof.

 
Povijest Modruša - literatura


1. Stjepan ANTOLJAK, Šimun Kožičić Begna i njegovo doba, u: Zbornik radova o Šimunu Kožičiću Benji , Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991., str. 11 – 25.

2. Josip BARBARIĆ, Građa za povijest krbavske biskupije u arhivu Hrvatske, u: Zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku , Kršćanska sadašnjost, Zagreb – Rijeka, 1988., str. 247 – 270.

3. Mile BOGOVIĆ, Crkvene prilike u Rijeci i u biskupijama senjskoj i modruškoj ili krbavskoj u Kožičićevo doba, u: Zbornik radova o Šimunu Kožičiću Benji , Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991., str. 65 – 75.

4. Mile BOGOVIĆ, Modruš – Biskupijsko središte, u: Zvona , god.6 (1993.), br. 7., str.18-20.

5. Mile BOGOVIĆ, Pomicanje središta Krbavske biskupije od Mateja Marute do Šimuna Kožičića Benje, u: Zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku , Kršćanska sadašnjost, Zagreb – Rijeka, 1988., str. 41 – 81.

6. Mile BOGOVIĆ, Vrijedan rad o Modrušu, u: Riječki teološki časopis , god.1 (1993.), br. 2, str. 314 – 317.

7. Josip BRATULIĆ, Glagoljica i glagoljaši na području Krbavske biskupije, u: Zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku , Kršćanska sadašnjost, Rijeka – Zagreb, 1998., str. 103 – 112.

8. Lovorka ČORALIĆ, Iseljavanja sa senjsko-modruškog područja na zapadnu jadransku obalu (XV. do XVII. st.), u: Zbornik Krbavska bitka i njezine posljedice , Zagreb, 1997., str. 191 – 202.

9. Franjo Julije FRAS, Topografija karlovačke vojne krajine , Zagreb, 1835.

10. Vedran GLIGO, Govori protiv Turaka , Logos, Split, 1983.

11. Ivo GOLDSTEIN, Značaj Krbavske bitke 1493. godine u Hrvatskoj povijesti, u: Zbornik Krbavska bitka i njezine posljedice , Zagreb, 1997., str. 22 – 27.

12. Borislav GRGIN, Hrvatski velikaši u desetljećima pred Krbavsku bitku, u: Zbornik Krbavska bitka i njezine posljedice , Zagreb, 1997., str. 37 – 46.

13. Sena GVOZDANOVIĆ, Lokacija Modruš, neobjavljeni članak , nalazi se u posjedu profesora Ivana Tironija, Zagreb, 1966., str. 1 – 3.

14. Sena GVOZDANOVIĆ, Stari grad Modruš , neobjavljeni članak , nalazi se u posjedu profesora Ivana Tironija, Zagreb, 08. 07. 1967., nije obilježen stranicama

15. Sena i Vladimir GVOZDANOVIĆ, Stari grad Vitunj u Modruškoj županiji, u: Peristil , Zagreb, god.5 (1967./68.), br.10 – 11, str. 17 – 22.

16. Željko HOLJEVAC, Frankopani – slavni hrvatski plemićki rod, u: Meridijani , god.6(2005.), br.1.(91.), str. 78 – 84.

17. Rudolf HORVAT, Lika i Krbava, Povijesne slike, crtice i bilješke , Matica Hrvatska, Zagreb, 1941.

18. Zorislav HORVAT, Neki stambeni prostori u gotičkoj arhitekturi kontinentalne Hrvatske , u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske , Zagreb, 12./1990., str. 29 – 31.

19. Zorislav HORVAT, O izgledu srednjovjekovnog zida na primjerima nekih građevina u kontinentalnoj Hrvatskoj, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske , Zagreb, 12./1986., str. 179 – 192.

20. Zorislav HORVAT, O nekim samostanskim sklopovima i crkvama u Krbavskoj biskupiji, u: Riječki teološki časopis , god.11 (2004.), br.1., str. 42 – 87.

21. Zorislav HORVAT, Pregled sakralne arhitekture Modruša i okolice u srednjem vijeku, u: Zbornik Krbavska bitka i njezine posljedice , Zagreb, 1997., str. 130 – 150.

22. Zorislav HORVAT, Srednjovjekovne katedralne crkve Krbavsko – modruške biskupije , Hrvatski institut za povijest, Državni arhiv u Gospiću, Zagreb – Gospić, 2003.

23. Zorislav HORVAT, Stručni izvještaj sa službenog puta u Modruš , neobjavljeni članak , nalazi se u posjedu profesora Ivana Tironija iz Ogulina, Zagreb, 1966., str. 1 – 5.

24. Franjo Emanuel HOŠKO, Franjevci u krbavskoj biskupiji, u: Zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku, Kršćanska sadašnjost, Rijeka-Zagreb, 1988., str. 83 – 94.

25. Hrvatski biografski leksikon, (4) E-Gm, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1998., str. 387 – 426.

26. Hrvatski enciklopedijski rječnik , Novi liber, Zagreb, 2004.

27. Marinko IVANKOVIĆ, Pavlini u Krbavskoj biskupiji, u: Zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku , Kršćanska sadašnjost, Rijeka – Zagreb, 1998., str. 95 – 102.

28. Ivan JURKOVIĆ, Turska opasnost i hrvatski velikaši – knez Bernardin Frankapan i njegovo doba, u: Zbornik Odsjeka za povijest znanosti Zavoda za povijest i društvene znanosti , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, vol.17, Zagreb, 2000., str. 61 – 83.

29. Nada KLAIĆ, Srednjovjekovna Krbava od Avara do Turaka, u: Zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku , Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1988., str. 1 – 8.

30. Vjekoslav KLAIĆ, Krčki knezovi Frankopani , Zagreb, 1901.

31. Vjekoslav KLAIĆ, Opis zemalja u kojih obitavaju Hrvati I. sv ., Društvo Sv. Jeronima, Zagreb, 1880.

32. Slavko KOVAČIĆ, Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću, u: Zbornik Krbavska biskupija u srednjem vijeku , Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1988., str. 11 – 41.

33. Milan KRUHEK - Zorislav HORVAT, Castrum Thersan et Civitas Modrussa – povijesni i topografski pregled , u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske , Zagreb, 16./1990., str. 89 – 131.

34. Milan KRUHEK, Pregled povijesnih zbivanja na području starohrvatske župe Krbave, u: Zbornik Krbavska bitka i njezine posljedice , Zagreb, 1997., str. 62 – 78.

35. Miroslav KURELAC, Povijest i suvremenost u djelima Šimuna Kožičića Benje, u: Zbornik radova o Šimunu Kožičiću Benji , Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991., str. 115 – 123.

36. Radoslav LOPAŠIĆ, Urbar modruški iz 1486. godine s prilozima , Matica Hrvatska, Ogulin, 1997.

37. Mile MAGDIĆ, Grad Modruš, u: Narodne novine , god.7 (1913.), br.105., str. 192.

38. Mile MAGDIĆ, Velika Župa Modruš , Union, Zagreb, 1943.

39. Mirko MARKOVIĆ, Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama , Zagreb, 2001.

40. Drago MILETIĆ, Modruš - Tržac , Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 1995., str. 1 – 21. (Elaborat)

41. Goran MORAVČEK, Frankopanski kašteli i crkve, u: Meridijani , god.6 (2005.), br.1. (91.), str. 85 – 89.

42. Elvis ORBANIĆ, Katedra sv. Nicefora , „Josip Turčinović“, Pazin, 2002.

43. Marijan PAVIČIĆ, Hrvatska vojska kroz povijest, u: Hrvatski vojnik , god.6/7 (1996./97.), br.17.–21., str. 82 – 85.

44. Tomislav RAUKAR, Prvi rasap kraljevstva Hrvatskoga, u: Zbornik Krbavska bitka i njezine posljedice , Zagreb, 1997., str. 4 – 21.

45. Petar RUNJE, Izdavač i nakladnici glagoljskog misala Pavla Modrušanina iz 1528., u: Slovo , sv. 41-43 (1991.-1993.), str. 227 – 240.

46. Petar RUNJE, Samostan sv. Nikole na Gvozdu, u: ZOV , Ogulin, god.7(1999.), br.2. (17.), str. 15 – 16.

47. Petar RUNJE, Tragom stare ličke povijesti , Matica Hrvatska, Ogulin, 2001.

48. Petar RUNJE, Trećoreci glagoljaši na području današnje Gospićko-senjske biskupije, u: Riječki teološki časopis , god.11 (2004.), br.1, str. 90 – 97.

49. Manojlo SLADOVIĆ, Povesti biskupijah Senske i Modruške ili krbavske , Trst, 1856.

50. Franjo STIPETIĆ, Modruš – stare slave djedovina, u: Ogulinski list , god. 5 (1996.), br.2, str. 22 – 23.

51. Mirna STOJKOVIĆ, Modruš – kolijevka srednjovjekovne hrvatske kulture, u: „Frankopan“ - Bilten županije Karlovačke , Karlovac, 1996./VII., str. 43 – 45.

52. Ferdo ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata, Pregled povijesti Hrvatskog naroda 600. – 1526. , Marjan tisak, Split, 2004.

53. Zvonko TRDIĆ, Crtice iz starije povijesti Modruša, u: Modruš , god.1 (2004.), br.1., str. 22 – 27.

54. Velimir VUKŠIĆ, Laki konjanik iz banderija Frankopana, u: Hrvatski vojnik , god. 6 (1996.), br. 17., str. 83.

55. Velimir VUKŠIĆ, Osmanlijska vojska, u: Hrvatski vojnik , god.6 (1996.), br.17, str. 85.

 

 
 
© Sva prava zadržana.
Web izrada, dizajn i hosting - InfoStudio.hr