Kontakt Postavi kao početnu stranicu Dodaj nas pod Favorites stranice! Katedra Čakavskoga sabora Modruše
Katedra Čakavskoga sabora Modruše
 
 
   :: Aktivnosti
   :: Publikacije

 
Projekt "Modruški zbornik"


Nositelj projekta: Katedra Čakavskoga sabora Modruše, Modruš 23, 47303 Josipdol


Svrha i ciljevi projekta:


- izučavanje kulturne, povjesne, jezičke, etnografske, geografske, prirodoslovne i druge baštine ovoga kraja
- zaštita spomenutih vrijednosti kao dijela identiteta prostora i stanovništva ovoga područja
- izdavanje publikacija
- podizanje svijesti stanovništva o vrijednostima njihovog žiovotnog prostora
- uvođenje povijesnih lokaliteta u turističku ponudu općine Josipdol, grada Ogulina i Karlovačke županije.
SAŽETI OPIS PROJEKTA:

Do sada na širem prostoru Ogulina, nisu vršena sustavna znanstvena istraživanja. To se prije svega odnosi na povijesna, etnografska, arheološka i jezička istraživanja. Oskudno je naše znanje o geološkim i hidrološkim prilikama te o flori i fauni ovih prostora. U svakome od navedenih područja je ponešto urađeno, ali je to bilo pojedinačno i nepotpuno. Krajnje je vrijeme da se na tom planu poduzme šira i osmišljena akcija.

Industrijsko društvo i informatička era u kojoj živimo vrtoglavom brzinom mijenja tradicijski način života. Ubrzano prestaju vrijediti stoljetni zakoni i pravila, a potrošačko društvo nameće svoj tempo i način života. Ako čovjek ne poznaje svoj zavičaj ili svoju domovinu, ne može biti ni svjestan vrijednosti i značenja datog prostora. Ako ne poznaje povijest, narodne običaje, tradiciju i jezik, to je jednako kao da ne zna tko su mu otac i majka. Čovjek jednostavno mora znati tko je i što je, mora biti svjestan sebe i prostora na kojem živi radi osobnog samopoštovanja i svijesti o osobnom identitetu. Isto vrijedi i za neko selo, općinu, grad ili državu. Nužno je poznavati vlastite vrijednosti kako bismo ih mogli cijeniti, poštivati i kako bismo po njima bili prepoznatljivi.

Već duže vrijeme nastojimo motivirati i privući pažnju znanstvenika, koji bi svoj stručni interes usmjerili prema ovim prostorima. Rezultat toga nastojanja je projekt «Modruški zbornik»

Pokretanjem projekta «Modruški zbornik» započinje sustavno prikupljanje i objavljivanje znanstvene građe vezane za širi sjeveroistočni podkapelski prostor s težištem na Modrušu, gradu Ogulinu s okolicom, Josipdolu, Tounju, Saborskom i Plaškom.

Temeljni cilj projekta je poticanje izvornog znanstvenog rada s naglaskom da sve što bude istraženo treba biti i objavljeno (što do sada, na žalost, nije bila praksa). Također, naglasak je i na potrebi kontinuiranog i dugoročnog rada. Istražena i prikupljena znanstvena građa biti će svojevrsna osobna karta cijeloga kraja.

Paralelno s radom na proučavanju i znanstvenoj valorizaciji ovog kraja potrebno je poraditi na tome da se atraktivni i zanimljivi dijelovi tog prostora, foklora i jezičnog bogatstva uobliče u turistički proizvod, koji u relatvno kratkom vremenu može polučiti znatnu financijsku korist. Međutim, da bismo o turizmu mogli i razmišljati, treba poraditi na tome da građani, lokalna i državna uprava postanu svjesni turističkog potencijala i realnih vrijednosti vlastitog životnog prostora i stvoriti uvijete za prihvat budućih turista.

 
 
© Sva prava zadržana.
Web izrada, dizajn i hosting - InfoStudio.hr